Geschiedenis

Unieke gebouwen
De Krommestraat is al van oudsher een belangrijke straat in het centrum. Toen Amersfoort nog één van de grootste biersteden was, waren er in deze straat vier brouwerijen gevestigd waaronder de Kroon, het Paardje en de Pijpkan. Slap bier was vroeger dé volksdrank en werd veel gedronken. Omdat brouwerijen een plek aan het water nodig hadden, was de Krommestraat aan de gracht bij uitstek de plek om je als bierbrouwer te vestigen.
Waar ooit brouwerij de Kroon zat, vind je nu Dille&Kamille, een sfeervolle winkel voor huishoudelijke producten. Las Lunas, een bijzondere modezaak, bevindt zich in het pand waar de Pijpkan zat. En waar ooit brouwerij het Paardje zat, zit nu de Viszaeck, een mooi restaurant voor visliefhebbers.

Geschiedenis binnenstad Amersfoort
Amersfoort is de tweede stad van de provincie, gelegen aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. De oudste vermelding van de nederzetting dateert uit 1028. Amersfoort is gebouwd bij een voorde of oversteekplaats in het riviertje de Eem (Amer) en ontleent hieraan zijn naam. De bevaarbare Eem vindt haar ontstaan in het samenvloeien van een groot aantal beekjes, die komend van de westzijde van de Veluwe hun weg vervolgen door de Gelderse Vallei. Toen de nederzetting ontstond, maakte de Eem, naar men vermoedt, een oostwaartse bocht. Die bocht zou nu nog terug te vinden zijn in het beloop van Zuidsingel (ten oosten van de Kortegracht), Weverssingel en Havik. Door een verdwenen bedding ten oosten van het Spui stroomde het riviertje ten slotte in noordwestelijke richting naar de Zuiderzee. De voorde bevond zich waarschijnlijk bij het Havik. Daar kruiste de Bloemendalsestraat – als onderdeel van een oude noord-zuidroute – de Eem. Al voor 1200 had de bisschop van Utrecht in Amersfoort een hof, dat voor hem door de heer van Amersfoort werd bestuurd. Het bisschoppelijke hof moet ongeveer het gebied hebben ingenomen rond Groenmarkt, Appelmarkt en Papenhofstede. Dichtbij ontwikkelde zich een nederzetting van koop- en ambachtslieden. Het oudste deel daarvan lag waarschijnlijk tussen Havik en Krommestraat. Vervolgens werd de Maat bewoonbaar gemaakt, een weiland binnen de begrenzing van Langestraat, Zuidsingel en Kortegracht, en ten slotte de Breul, het lage moerassige gebied aan de overzijde van de Lange- en Kortegracht. Deze gracht, die de Eembocht afsneed, moet omstreeks 1200 zijn gegraven.

Geschiedenis de Krommestraat
De oudste vermelding van deze straatnaam is uit 1367. Een enigszins gebogen (kromme) straat die ongeveer loodrecht op de Langestraat staat en deze verbindt met de ME haven (Havik of Vijver); aan het eind stond de Kraan, waarmee de goederen uit de schepen gehesen konden worden; zij werden dan gewogen in de Waag op de begane grondverdieping in het Stadhuis; dit stadhuis wordt voor het eerst vermeld in 1396 in de ‘Crommestrate’; eventuele afvoer van goederen naar Utrecht of Deventer ging langs de Langestraat; de schepen konden ook beladen worden: afvoer was dan via de Eem naar Amsterdam; onder de K is een uit korte boomstammetjes samengestelde weg (XIII) gevonden, het bewijst dat er al vroeg behoefte was aan een verbinding tussen de lange doorgaande weg en de haven van Amersfoort. K is ook de naam van der Wijken van Amersfoort.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn